شرکت کوشا تجارت نوپدید

تندیس افتخاری

تندیس افتخاری

شبکه اجتماعی بدوبس

شرکت کوشا تجارت نو پدید به شماره ثبت 451107 از سال 1392 با رویکردی مبتنی بر خلاقیت در حوزه فناوری اطلاعات شروع به فعالیت نمود. کوشا تجارت نو پدید با هدف بهبود و ارتقای خدمات با استفاده از فناوری اطلاعات و خصوصا اینترنت، فعالیت خود را آغاز کرد. محورهای اصلی فعالیت شرکت ارائه مشاوره و مدیریت پروژه های IT و تجارت الکترونیک می باشد. ترکیب افراد جوان و صاحب خلاقیت باعث بروز و پیاده سازی ایده های بکری همچون بِد و بِس گردیده است.

تندیس افتخاری

تندیس افتخاری

تندیس افتخاری

تندیس افتخاری

شبکه اجتماعی تریتا

وب سایت تریتا، جهت کمک به حوزه درمان توسط چندین متخصص جوان در حوزه IT ایجاد گردیده است. هدف از ایجاد تریتا، ایجاد بستری جهت تسهیل ارتباط و تعامل بین پزشکان و مردم بوده است. از مهمترین انگیزه های ایجاد تریتا می توان به موارد زیر اشاره کرد: • ایجاد موتور جستجو جهت یافتن پزشکان مورد نظر توسط مردم • ایجاد تعامل بین پزشکان محترم • ایجاد ارتباط کم هزینه و آسان بین پزشک و بیمار • فراهم آوردن بستری شایسته و درخور جایگاه پزشکان محترم جهت معرفی و ارائه آخرین سوابق و دستاوردهای خود تریتا پروژه ای بلند مدت با هدف تسهیل امور درمانی می باشد. به زودی وب سایت تریتا امکانات خود را در سراسر ایران گسترش خواهد داد و مردم سایر شهرها نیز می توانند از امکانات تریتا بهره مند گردند. اما معنی واژه تریتا چیست؟ بر اساس روایات موجود، تریتا اولین فرد آریایی بوده است که به طبابت و درمان پرداخته است.

شرکت کوشا تجارت نوپدید

شرکت کوشا تجارت نوپدید

ربات تلگرامی

وب سایت تریتا، جهت کمک به حوزه درمان توسط چندین متخصص جوان در حوزه IT ایجاد گردیده است. هدف از ایجاد تریتا، ایجاد بستری جهت تسهیل ارتباط و تعامل بین پزشکان و مردم بوده است. از مهمترین انگیزه های ایجاد تریتا می توان به موارد زیر اشاره کرد: • ایجاد موتور جستجو جهت یافتن پزشکان مورد نظر توسط مردم • ایجاد تعامل بین پزشکان محترم • ایجاد ارتباط کم هزینه و آسان بین پزشک و بیمار • فراهم آوردن بستری شایسته و درخور جایگاه پزشکان محترم جهت معرفی و ارائه آخرین سوابق و دستاوردهای خود تریتا پروژه ای بلند مدت با هدف تسهیل امور درمانی می باشد. به زودی وب سایت تریتا امکانات خود را در سراسر ایران گسترش خواهد داد و مردم سایر شهرها نیز می توانند از امکانات تریتا بهره مند گردند. اما معنی واژه تریتا چیست؟ بر اساس روایات موجود، تریتا اولین فرد آریایی بوده است که به طبابت و درمان پرداخته است